رئیس برد مدیریتی مرکز منطقه ای کنوانسیون رامسر در غرب و مرکز آسیا منصوب شد
ناظر ارشد کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم منصوب شد
عضو هيأت مميزه سازمان  محیط زیست منصوب شد
  • 1398/4/1 شنبه عضو هيأت مميزه سازمان محیط زیست منصوب شد
    در ابلاغی از سوی معاون توسعه مدیریت، حقوقی وامورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست امیر عبدالرضا سپنجی مدیرکل دفتر روابط عمومی سازمان محیط زیست بعنوان عضو هيأت مميزه سازمان محیط زیست تعیین شد.
سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان منصوب شد
معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست منصوب شد
بيشتر
سال 1398  سال رونق تولید